Skade på C- bryggen

Skade på C- bryggen

Det har dessverre vært noen skader på oppankring av C- bryggen i den sterke østavinden som har resultert i at en utrigger og strømsøyle har blitt revet løs.

Dykkere var her hele onsdag og fikk satt på ekstra oppankring så C- bryggen er sikker.

Skadene vil bli reparert ila. neste uke.

Men, ALLE i havnen må sjekke sine private fortøyninger, presenninger etc. Sjekk nøye og bytt tau der dere ser slitasje. Fortøy minimum iht. våre krav:


https://www.stavangerseilforening.no/havnen/fortoyning/

Merk at joller etc. ikke er lov å oppbevare på bryggen.