Sjøsetting og bruk av havnen

Sjøsetting og bruk av havnen

Dagene blir lengre og båtsesongen nærmer seg. Du som tok båt på land i høst valgte sammen med opptaksdato også dato for sjøsetting.

Vi skal ha nye båter på land for vårpuss, og er avhengig av å få båtene på sjøen i henhold til plan for å få frigjort plass.

Bruk av kranen på Sølyst er dugnadsarbeid, og et helt lag med kranførere og traktorsjåfører bytter på å sørge for at båter og master kommer inn og ut av det våte element. Sikkerhet står sentralt når store og tunge ting løftes og flyttes. Derfor må sperringer respekteres og anvisninger fra de som stiller frivillig opp følges.

Ettermiddagene på mandager og torsdager foregår det opptak og sjøsetting, samt lørdagene 1 apr og 22 apr. Kjøring med egen bil i havnen når dette foregår setter sikkerheten i fare og skaper vanskelige arbeidsforhold for dugnadsgjengen. Respektér sperringer og gi dugnadsgjengen arbeidsro.

Takk for forståelse og samarbeid.