Sjøsetting

Sjøsetting

Det blir ingen sjøsetting torsdag 24 og fredag 25 april. Dessverre så har båteierne ikke funnet anledning til å sette ut båtene på de avtalte datoene. Dette medfører store logistikkproblemer for de som kjører kran og traktor med mange unødvendige flyttinger av båtene internt på området.

På mandag 28. april er det satt opp båter for vårpuss. Disse får vi nå problemer med å finne plass til uten å måtte flytte andre båter.

De som ikke har klart å gjøre seg ferdig vil nå bli satt på sjøen på de ordinære dagene mandag og torsdag. Melding om tidspunkt vil bli sendt den enkelte båteier.

Anleggskomite Sølyst

Carsten