Optimistjollekurs for barn – «Super Seil »

 

Opti Glade barn

«Super-Seil programmet» er vårt nybegynnertilbud der vi ønsker å gi du unge seilerne en spennende og effektiv opplæring over en kortere periode. Noen seilere vil da allerede til høsten kunne delta på videregående nivå samt også bli med på våre lokale klubbregattaer. Super Seil programmet består av én valgfri Super Seil helg i juni og én eller flere Super Seil uker i begynnelsen eller slutten av sommerferien.

 

Les mer her.

Innkalling til Stavanger Seilforenings årsmøte 6 mars.

Innkalling til Stavanger Seilforenings årsmøte den 6 mars kl 18.00 på Hotel Victoria

Saksliste:

 1. Godkjenne stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Velge møteleder, referent, tellekorps samt 2 underskrivere av protokollen
 4. Behandle årsmelding for 2017
 5. Behandle revidert regnskap for 2017
 6. Behandle innkomne forslag
 7. Fastsette medlemskontingent for 2018
 8. Vedta budsjett for 2018
 9. Behandle Stavanger Seilforenings sin organisasjonshåndbok
 10. Engasjere statsautorisert revisor til å revidere foreningens regnskap
 11. Foreta valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan

Innkommende forslag må være styret i hende senest 20. februar kl. 16.00
Forslag sendes dagligleder@stavangerseilforening.no

 

Enkel servering

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer blir lagt ut på www.stavangerseilforening.no 1 uke før årsmøtet.

 

Ledige plasser for vinteropplag 2021- 22

Vi har fortsatt ledige plasser til å sette båten på land på Sølyst. Booking skjer som vanlig online, snarvei her

Vi ønsker at flest mulig tar av masten, booking  her.

Priser:

Opp til 42 fot: 175kr/fot
Båter 35 til 42 fot som krever ekstra ben på krybben pga. mast, dyp kjøl etc: 200kr/ fot

Prisene er inkludert løft, leie av krybbe og evt. rigging. Båten må spyles av båteier.

 

HUSK: kranen blir driftet på dugnad av en liten gruppe på 7 stykker.  De gjør en enorm jobb for seilforeningens medlemmer. Vær nøye med å sette av datoene i kalenderen slik at det ikke blir merarbeid på krangjengen; møt opp i tide, vær forberedt og hjelp til:-)

 

Bli «Arrangør» eller «Regattasjef»

 

Norges Seilforbund arrangerer i høst og vinter en seminarrekke over 7 kvelder (kl 1900–2100). Første seminar vil foregå 27. oktober og det siste 16. mars 2022. Seminarene vil være åpen for alle som ønsker å lytte eller bidra. De som ønsker sertifisering som enten «Arrangør» eller «Regattasjef» må følge alle kveldene og vil kunne ta eksamen i mars.

 

Påmelding og mer info på NSF sin nettside.

 

27/10 kl 1900-2100 – Arrangøren som en skaper – ikke en teknisk gjennomfører Påmelding på MInIdrett:

17/11 kl 1900-2100 – Langtidsplanlegging for arrangementer i seilforeningene

8/12 kl 1900-2100 – Klargjøring i forkant av arrangementer

12/1 kl 1900-2100 – Gjennomføring av arrangementet

2/2 kl 1900-2100 – IT-støtte i gjennomføringen (M2S etc)

23/2 kl 1900-2100 – Sikkerhet i gjennomføringen

16/3 kl 1900-2100 – Arrangementet fra A til Å

Christen With tar turen over fra Oslo og kommer til Stavanger

Onsdag 20. oktober kl 18. i klubbhuset forteller han hva han og North Sails har lært når det gjelder code-seil og gennakere til tur og regatta. Resten av kvelden tar han spørsmål.

Møt opp og tenk på hvilke spørsmål du har.

Han er tilgjengelig for å møte deg i din båt, da må du sende han en mail, christen@withmarine.no

Rullegennaker film: https://www.youtube.com
Tid for sjekke av seil: https://www.facebook.com

Har du løse fall på båten din?

Med høsten følger også mer vind.

Naboene våre på Grasholmen hører mye lyd fra løse fall og forstagsprofiler.

Neste gang du er i båten, sjekk om alle fall er ført vekk fra masten og at genoa skjøtene er surret rundt seiler eller profilen.

 

 

 

Sjekk fortøyningene FØR torsdag morgen

Første høststorm er på vei. Anbefaler alle å sjekke førtøyninger, løse seil/ kalesjer osv. FØR vinden komme torsdag morgen.

Bildet hentet fra YR.no på Twitter

Dugnad vår og høst 2021

Generell info om dugnad i Stavanger Seilforening

 

Stavanger Seilforening blir i stor grad drevet på dugnad:

 • Styret, 6 medlemmer og 8- 10 møter i året og kontinuerlig arbeid.
 • Trening og opplæringskomite, 3 medlemmer, møter ca to ganger pr. mnd.
 • Krangjeng, 7 medlemmer, løfter ca 150 båter i året og bidrar med ca 400 000,- i inntekt for foreningen.
 • Langøykomite, 4 medlemmer, drifter Langøy med vedlikehold og planlegging. 
 • Kontrollutvalget, 4 medlemmer, 6 møter.
 • Regattakomite, 2 medlemmer, bistår adm. 
 • Medlemmer som stiller på planlagte dugnader.
 • Medlemmer som utfører dugnad uten å bli satt til konkrete oppgaver. 

 

Hvordan løser vi dette i 2021 med corona?

 

 • Det vil ikke bli gjennomført fellesdugnader vår og høst 2021.
 • Dagligleder(DL) vil sitte på en liste med dugnadsoppgaver for Sølyst og Langøy. 
 • Medlemmer bes ta kontakt med DL fra og med etter påske for å få dugnadsoppgave. Ta kontakt dagen før du ønsker å utføre dugnad.
 • Medlemmer som spesifikt ønsker å utføre dugnad på Langøy bes ta kontakt med DL.

 

Hvem skal utføre dugnad?*

 

 • Senior medlemmer med fast båtplass på Sølyst og/ eller jolle på land i jollehavnen har dugnadsplikt** som kan gjennomføres enten på Sølyst eller Langøy. Den som ikke utfører dugnad må betale gebyr a 610,- for en dugnad eller 1220,- for to dugnader.*
 • Medlemmer uten båtplass på Sølyst men med sesongkort på Langøy har dugnadsplikt** på Langøy.*
 • Videre forventes at alle medlemmene årlig bidrar med dugnads innsats til generelt vedlikehold og arrangementer i foreningens regi.*

*(jf. organisasjonshåndboken vedtatt på årsmøtet)

** Med dugnadsplikt menes å utføre dugnad minimum 2 ganger pr. år. 

Marin forsøpling, teori og rydding

Ulrik Håheim Johnsen fra Ryfylket Friluftsråd kommer å forteller hvor den marine forsøplingen kommer fra, hvor lenge den kan bli liggende, hvor den «forsvinner» og hvor den kan havne før vi rydder øst siden av Sølyst.
Åpent for alle men obligatorisk for Stavanger Seilforening sine optimist og laser seilere.

Velkommen!

https://fb.me/e/1vIoweuDO

Stavangerseilasen 11. september

Velkommen til Stavangerseilasen 2021!
11. september er årets sportslige og sosiale seilerbegivenhet.
Som alltid er alle velkommen til å delta. Enten i regatta, tur, bedriftsklasse eller rekrutterings seilas for de som tidligere ikke har deltatt på regattabanen.
Årets Stavangerseilas har også i år start og mål i Vågen i Stavanger.
Sosial happening etter regattaen utgår pga corona.
Kom og bli med på denne tradisjonsrike regattaen som også er et bidrag til å opprettholde bredden i regattamiljøet i Stavanger. Kan det bli 40 deltagende båter iår?

Norgesmesterskap i 2,4mR seiling, 27.- 29. august

Stavanger Seilforening skal arrangere Norgesmesterskap i 2,4mR seiling, 27.- 29. august i Hafrsfjord.

Påmelding og all info ligger på Manage2sail

 

Vi trenger flere frivillige til arrangementet. Særlig dommere.

Uansett, ønsker du å hjelpe til med å arrangere et Norgesmesterskap, ta kontakt med dagligleder@stavangerseilforening.no

Vinteropplag 2021- 22

Sola skinner og sommeren er fortsatt i Stavanger. Men, om litt er høsten her igjen og da har du mulighet til å sette båten på land på Sølyst. Booking skjer som vanlig online, snarvei her

Vi ønsker at flest mulig tar av masten, booking  her.

Priser:

Opp til 42 fot: 175kr/fot
Båter 35 til 42 fot som krever ekstra ben på krybben pga. mast, dyp kjøl etc: 200kr/ fot

Prisene er inkludert løft, leie av krybbe og evt. rigging. Båten må spyles av båteier.

 

HUSK: kranen blir driftet på dugnad av en liten gruppe på 7 stykker.  De gjør en enorm jobb for seilforeningens medlemmer. Vær nøye med å sette av datoene i kalenderen slik at det ikke blir merarbeid på krangjengen; møt opp i tide, vær forberedt og hjelp til:-)