Sikkerhet ved båtopptak og traktortransport av båter på Sølyst

Sikkerhet ved båtopptak og traktortransport av båter på Sølyst

Til alle medlemmer i Stavanger Seilforening

Styret er svært opptatt av at sikkerheten ivaretas på best mulig måte i alle sider av foreningens virksomhet.  Noe av de mest risikable operasjonene vi står for er opptak av båter og transport av båter til eller fra kranen på Sølyst.  Under opptak og transport skal området som er risikoutsatt være avstengt og innkjøring er ikke tillatt.  De som opererer kranen har ansvar for og fullmakt til å holde området avstengt.  Det er absolutt forbudt på egenhånd å fjerne eller forsere sperringer som er satt opp av sikkerhetshensyn uten eksplisitt tillatelse fra operatør av kranen.

Vi forutsetter at alle våre medlemmer både ønsker at vi fokuserer på sikkerhet, forstår bakgrunnen for sperringene og respekterer kranoperatørenes beslutning og myndighet.  Evt. brudd på disse bestemmelsene vil rapporteres til styret og vil medføre eksklusjon fra foreningen.

Styret