Sesongen har startet på Langøy

Sesongen har startet på Langøy

Langøy er nå åpen for sesongen.  Gjesteboken er på plass, vann og strøm er på. Bøyer og brygger er klare for bruk.

Husk at det ikke skal ligge båter (kun joller) på gamle flytebryggen, den er ikke ankret opp for større båter.

Det vil i nærfremtid bli lagt til rette for betalingsløsning via mobiltelefonen (Mcash) for overnatting på Langøy. Informasjon om dette kommer når løsningen er satt opp og testet. Imens er det betaling på vanlig måte, enten via sesongkort eller til nettbank. Alle besøkende må huske å registrere seg i gjesteboken.

Det foregår fremdeles arbeid på Langøy.  Mens teltplassen nå er åpen, er det et hogstfelt ned mot bryggen.  Vi har gjort avtale om profesjonell hjelp til å rydde her, men enn så lenge må alle, og spesielt de som har med barn, være klar over at kubbene kan bevege på seg.

advarsel

Vær også oppmerksom på at vi har satt ut en felle for å forsøke å fange minken som ser ut til å ha slått seg til på Langøy. Fellen kan være farlig for både mennesker og hunder. Ikke la barn komme nær fellen!  Minner for øvrig om at all ferdsel på Langøy skjer på eget ansvar!

Velkommen til Langøy!