Saker fra medlemmer til årsmøtet må sendes innen 8.2 kl 18.

Saker fra medlemmer til årsmøtet må sendes innen 8.2 kl 18.

Minner om at saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret innen 8. februar kl 18. til dagligleder@stavangerseilforening.no 

For innsending av saker, bruk følgende oppsett:

Forslag til årsmøte i:                   [navn på idrettslaget og årstall]

Fra:                                                    [navn på forslagsstiller]

Tittel på forslag:                            [skriv inn tittel]

Forslag:

[Her skal forslaget skrives nøyaktig i den ordlyd det ønskes vedtatt. Begrunnelsen for forslaget skal fremgå i begrunnelsen under.]

Begrunnelse:

[Her skal forslagsstillers begrunnelse for å fremme forslaget presenteres.]

[Sted og dato]

_______________

[signatur]

[Navn på forslagsstiller]