Respekter sperringer!

Respekter sperringer!

Når det løftes båter og kjøres traktor sperrer vi av slik at det skal være mulig å jobbe sikkert. 

Av og til opplever vi dessverre at noen tar seg til rette og flytter på sperringer for så å kjøre bilen inn.

Dette er ikke ok.

Vi ber alle om å respektere sperringene.

Hvis du mener du  inn med bilen, spør kran-/ traktorfører. Da får du som regel lov.

Det viktige er at da vet vi at noen kjører inn.