Parkering av hengere etc. og vinteropplag på Sølyst

Det er tid for vinteropplag.

Innen mandag 5. oktober må derfor alle tilhengere, ribber osv. flyttes fra parkeringsområdet langs A bryggen/ foran Skipperstuen.