Parkering av hengere etc. og vinteropplag på Sølyst