Oppdateringskurs for dommer og funksjonærer 11. mars

Oppdateringskurs for dommer og funksjonærer 11. mars

NSF holder oppdateringskurs lørdag 11. mars fra kl 09.00 til 18.00 i Klubbhuset på Sølyst

Som annonsert i oktober 2016 blir det fra og med i år pliktig med et oppdateringskurs i de nye kappseilingsreglene for å opprettholde sin 3’er satus. Vi oppfordrer derfor alle til å spre denne informasjonen til dommer og arrangør kollegaer slik at alle får med seg denne informasjonen. Understreker også at kurset er viktig for dommere og arrangører på 2’er nivå. Det er alltid mer givende å være faglig oppdatert, og for seilsportens del er det viktig med oppdatert personell.

Påmelding til alle kursene ligger på Sail Race System:

https://seiling.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Oppdateringskurs-for-Dommere-og-Arrangører.aspx