Onsdagsregatta og seiling i havnebassenget før Bybroen.

Onsdagsregatta og seiling i havnebassenget før Bybroen.

Vi henstiller til alle som seiler ut fra Sølyst å vente med å sette seil til Bybroen er passert.  Hold en tydelig kurs på styrbord side, slik at vi ikke er til hindring for Taufergen og andre større fartøy.

Dette er spesielt viktig på onsdagene når mange forlater Sølyst samtidig.

Med godt sjømannskap og god forståelse for hverandre er det god plass til alle.