OBS. Nytt slepejollestativ- fjerne slepejoller

Alle som oppbevarer slepejolle på stativet mellom masteskuret og pumpehuset må fjerne disse da det skal bygges nytt stativ. 

Joller som ikke er fjernet 1. oktober blir fjernet av SS adm. 

Slepejollene skal ikke legges på gresset.