OBS, meldt sterk vind og høyt vann

Vi oppfordrer alle med båt i havnen på Sølyst til å sjekke fortøyninger og stramme alle fall.

Dette er en generell oppfordring men spesielt nå med værmelding for de neste dagene der YR melder opp til 18m/s på Sølyst