OBS: Fortsatt sterk vind, sjekk fortøyninger osv.

OBS: Fortsatt sterk vind, sjekk fortøyninger osv.

Bildet er værmelding for fredag 21. september kl 21. Hentet fra windy.com

Det meldes om fortsatt sterk vind. Vi observerer mange båter med slakke fortøyninger, løse presenninger og slakke fall. 

  • Fest fall vekk fra masten og stram skikkelig. Løse fall er til stor irritasjon for beboerne på Grasholmen. 

Retningslinjer for fortøyning:

  • Båten fortøyes med to fortøyninger i baug og to akter. Hvis båtens lengde i forhold til brygge tilsier det må det også legges ut spring.
  • Bruk kvalitetstau med tilstrekkelig dimensjon
  • Fortøyning skal festes med knute/spleis til fortøyningsøyer på utriggerne
  • Bruk strekkavlastere i god kvalitet
  • Fortøyninger skal strammes tilstrekkelig for å unngå at båten jager i båsen

Les mer orm fortøyning her.