Obligatorisk oppdateringsseminar for dommere og arrangører.

Obligatorisk oppdateringsseminar for dommere og arrangører.

Det har i år kommet en ny og oppdatert utgave av Kappseilingsreglene 2021-2024.
Alle dommere og arrangører, uansett nivå, som ønsker å fornye eller bli autorisert for perioden 2021-2024 må delta på et av de følgende oppdateringsseminar:

Lørdag 20. februar 2021 kl. 10:00 – 14:00
Tirsdag 16. mars 2021 kl. 17:30 – 21:30
Torsdag 8. april 2021 kl. 17:30 – 21:30

Seminarene foregår på Microsoft Teams videokonferanse. Man melder seg på via MinIdrett og
følger forelesningene. Det er ingen prøver knyttet til forelesningene.
Seminarene er i år obligatorisk for alle dommere, arrangører, forbundsdommere og regattasjefer,
og de som ikke gjennomfører vil miste sin autorisasjon.
Det har gjennom årene blitt utdannet mange dommere og arrangører i regi av kretsene som
NSF dessverre ikke har oversikt over eller adressen til.
Foreningene må derfor informere alle sine funksjonærer om de obligatoriske oppdaterings-
seminarene og påmeldingen via Minidrett.
Deltakerne vil få lisens for perioden 2021 – 2024 og blir automatisk listet i NSFs oversikter over
funksjonærer på ulike nivåene.

For NSF Arrangør- og dommerutvalg; Tor Møinichen                                                                       
For NSF Regelkomité; Thomas Kresse