Obligatorisk merking av båter i jollehavnen

Obligatorisk merking av båter i jollehavnen

Kapasiteten i jollehavnen er begrenset og vi registrerer, med glede, at det blir stadig flere båter på det anlegget. Dessverre registrerer vi at området også synes å ha blitt oppbevaringsplass for utrangerte båter. Dette siste er et problem vi må ta tak i før det blir for stort.

For å ha kontroll med båteiere, betaling av havneavgift, prioritering av plasser og fjerning av vrak må vi be om at du som har båt i jollehavnen eller på gressplenen ovenfor merker disse tydelig på trekk eller på selve båten med navn og telefonnummer. Vi har nå i tillegg hengt på lapper på hver båt som bes påført samme informasjon samtidig (navn og telefonnummer) som du merker båten.

Lappene vil bli samlet inn 15. april 2015. Informasjonen vil bli avstemt med havneregisteret og båter som ikke er merket innen da vil i første omgang bli flyttet og samlet på eget område på gressplenen.

Vi ber om forståelse for at vi foretar denne eksersisen som ledd i arbeidet med å tilrettelegge for en ryddig havn, rettferdig betalingsopplegg og effektiv utnyttelse av havnekapasiteten.