Nytt styre i Stavanger Seilforening

Nytt styre i Stavanger Seilforening

Årets årsmøte ble gjennomført i god stil tirsdag kveld i Jåttåvågen Båtforenings klubbhus.

Nytt styre med Leif C. Middelthon som leder ble valgt iht. til valgkomiteen sin innstilling. Vi ønsker å rette en stor takk til avgått leder Rolf Johansen og vara medlem Kenneth Hustvedt. 

Leder                  Leif C. Middelthon 
Nestleder          Marit Hagland  
Styremedlem   Gro H. Kleiberg 
Styremedlem   Ivar Halvorsen 
Styremedlem   Finn Eide 
Vara                   Ann Kristin Hansen 

Protokoll fra årsmøte blir lagt ut innen kort tid her på nettsiden.