Nye strømsøyler og oppgradert strømtilførsel C og B brygger

Nye strømsøyler og oppgradert strømtilførsel C og B brygger

Vi er i gang med oppgradering av strøm til C og B- bryggene. Nye strømsøyler står klar til montering.

Venter nå på at Lyse skal grave  grøft og legge ny 400V kabel. Nye strømkabler skal så trekkes til bryggene.

Arbeidet medfører at strømmen er borte fra bryggene max 2 timer pr. dag.

Er værforholdene med oss er arbeidet utført innen utgangen av 2016.

Viktig at alle som ligger på landstrøm  begrenser bruken til max 500.