Ny leder for Trening & Opplæring

Ny leder for Trening & Opplæring

Styret har utnevnt Leif Arne Andreassen til ny komiteleder for T&O etter Leif C. Middelthon. Leif Arne har vært med i T&O komiteen hele siste perioden og hans overtakelse av stafettpinnen representerer sånn sett en fortsettelse av det arbeidet komiteen har lagt ned de senere år med revitalisering og profesjonalisering av det idrettslige tilbudet i foreningen,  og da spesielt i forhold til barn og unge. Leif Arne vil sammen med daglig leder bruke tiden nå først til å få på plass en ny T&O komité men lover å la høre fra seg straks han har fått summmet seg.