Medlemsmøte mandag 9. Januar på Hotell Victoria kl.18:00

Medlemsmøte mandag 9. Januar på Hotell Victoria kl.18:00

Styret har gjort seg noen refleksjoner rundt organisering, beslutningsprosesser og driftsmessig kapasitet i Stavanger Seilforening.  Styret vil fremlegge sine refleksjoner og anbefalinger og ønsker diskusjon og innspill fra medlemmene før forslagene evt. fremlegges for beslutning på årsmøtet i februar. 

Styret vil foreslå en rendyrking av styrets funksjon, en reduksjon i antall styremedlemmer fra 8 til 5, en bedre utnyttelse av driftsmessige komitéer, samt bedret fleksibilitet i sammensetningen av komitéene.  Detaljene i forslaget og bakgrunn for styrets anbefalinger vil fremlegges på møtet 9. Januar. 

Styret oppfordrer medlemmene til å stille på møtet slik at grunnlaget for styrets forslag overfor årsmøtet blir best mulig.  Vi håper å se mange engasjerte medlemmer på møtet.

 Enkel servering

 Hilsen Styret