Marin forsøpling, teori og rydding

Ulrik Håheim Johnsen fra Ryfylket Friluftsråd kommer å forteller hvor den marine forsøplingen kommer fra, hvor lenge den kan bli liggende, hvor den «forsvinner» og hvor den kan havne før vi rydder øst siden av Sølyst.
Åpent for alle men obligatorisk for Stavanger Seilforening sine optimist og laser seilere.

Velkommen!

https://fb.me/e/1vIoweuDO