Maling av klubbhuset

Værmeldingen for neste uke(7., 8. og 9. mai) er svært lovende mtp. å få malt klubbhuset.
Vi har maling og koster stående klar til de som kan sette av tid til litt dugnad.
Gi beskjed til SS adm. når du kan.