Lederkurs for ungdom

Lederkurs for ungdom

Er det noen ungdom, 15- 19 år, i Stavanger Seilforening som ønsker å delta på ”Lederkurs for ungdom”, fredag 31. januar kl 17 – søndag 2. februar kl 15, på Quality Airport Hotel Sola?

 
Dette er kurset for ungdom som har lyst å bidra i eget idrettslag, enten ved at de allerede har en oppgave i klubben, eller kanskje har lyst å ta på seg et verv. Lærerik, sosial og veldig kjekk helg!

Målet med kurset

Kurset gir deltagerne verktøy og kompetanse til å løse ulike oppgaver, og å være en ressursperson (for eksempel som styremedlem) i idrettslaget. Deltagerne skal også utføre en praktisk oppgave i klubb som en del av kurset.

Kursinnhold

Kurset består av en kjekk kurshelg fullspekket med teoretiske og praktiske utfordringer, foredrag og workshops, og ikke minst sosialt samvær og nettverksbygging i trygge omgivelser. Det vil bli en oppfølgingsamling i etterkant (en dag). Vi ønsker å motivere ungdom til å utnytte sitt potensiale og ta på seg oppgaver innen idretten.

Eksempler på tematikk:

Selvtillit, selvbilde og selvfølelse
Medlemmet i sentrum
Deg som ressurs
Fra mål til handling
Kommunikasjon
Presentasjonsteknikk

Kurset koster 1500,- men dette dekker Stavanger Seilforening for den eller de rette ungdommene.
Har du lyst til å delta, send en kortfattet «søknad» der du skriver litt om deg selv og hvorfor du har lyst til å delta til dagligleder@stavangerseilforening.no innen 10. januar.