Langøy. Fortsatt 90 ubetalte overnattinger…..

Langøy. Fortsatt 90 ubetalte overnattinger…..

Det vises til melding av 2.november om dette. Det er fortsatt 90 ubetalte overnattinger/besøk på Langøy.

Dersom det ikke er gjort opp for disse innen en uke dvs. 26.november, sendes det ut faktura til de det gjelder.

Det blir da lagt til grunn overnatting m/ strøm a kr. 150,- pr. døgn. I tillegg kommer administrasjonsgebyr på kr. 100,- pr. medlem som står med ubetalte besøk.

Er du i tvil om at du har betalt kan du kontakte driftssjef.