Langøy er åpnet

Vann og strøm er nå skrudd på. Men, på grunn av en lekkasje i varmtvannsberederen, er dessverre ikke toaletter og dusjene åpne. 

 

Husk å merk betalingen med dato OG besøksnummer fra protokollen.