Kurs for regionaldommere

Kurs for regionaldommere

Siktemålet er å sertifisere så mange regionale direktedommere i Stavanger Seilforening som mulig.

Kursene er gratis og vil bli holdt av Iens Ludvig Høst fra NSF

For regionaldommere, tre kvelder:

28.04 kl 1800-2200 på TEAMS
29.04 kl 1800-2200 på TEAMS

02.05 kl 1800-2200 på TEAMS

For banedommere, appendiks P:

06.05 kl 1800-2200 på TEAMS

For direktedommere, appendiks UF:

09.05 kl 1700 – 2100 i klubbhuset på Sølyst

De som ikke har noe dommerkurs fra før må delta på alt.

De som er krets/regionaldommere, men ikke bane- og direktedommere må delta den 06.05 og 09.05.

De som har krets/regional dommer og banedommer trenger bare delta den siste kvelden – da snakker vi direktedømming relatert til NC2.

Her bør alle som skal være med å dømme i NC 10.-12. mai være med.

Spørsmål må rettes til iens.ludvig.host@gmail.com