Kollektivt abonnement på Seilmagasinet også i 2017

Kollektivt abonnement på Seilmagasinet også i 2017

Vi opprettholder det kollektive abonnementet med Norsk Maritimt forlag også for 2017. Nytt i år er at Seilas og Seilmagasinet blir tilgjengelig også som digitalt abonnement. I dag så er det to nettsider; seilas.no og seilmagasinet.no. På begge disse sidene er det «Plusstoff» som kun kan leses som abonnent. Dette vil det bli mere av.

Alle utgivelsene av Seilas og Seilmagasinet er konvertert til digitale magasiner tilbake til 2006. Disse leser man pr. i dag gjennom Appene SEILAS og SEILMAGASINET som lastes ned fra GooglePlay eller AppStore. Planen er at disse utgavene også kan leses på PC/Mac i løpet av 2017. Alt som ligger på denne plattformen er søkbart og utgjør et stort oppslagsverk.

Prisen er i år kr 360.- for 7 utgivelser samt digital tilgang. Dette blir fakturert samtidig som medlemskontingenten og skal koordineres skal at det kun blir et abonnement pr. husstand. Det er viktig at vi har korrekt adresse og postnummer og epost slik at bladene kommer frem til dere alle.

Dersom du ikke ønsker abonnement på Seilmagasinet MÅ du si opp dette til Daglig leder innen 31. januar.