Jordfeil på strømkabel til E-bryggen

Jordfeil på strømkabel til E-bryggen

Alle strømkontakter på E-Bryggen er koplet fra. Det er jordfeil som vi ikke finner ut av. Elektriker ser på årsaken i morgen.

Oppstart arbeid med ny kabel og nye strømposter er planlagt til tirsdag 20.jan. Da meldes det om en periode med  flere dager med oppholdsvær og lite vind.

Blir det kuldegrader, vil vi forsøke å legge ut en midlertidig strømkabel mens arbeidet pågår.