Jorden rundt med Erling Kleiberg på temamøte den 24 feb.