ISAF sikkerhetskurs 15.- 16. februar 2020 i Bergen

ISAF sikkerhetskurs 15.- 16. februar 2020 i Bergen

Sikkerhet på sjøen er av største viktighet, både for tur- og regattaseilere. Kompetanse om sikkerhet gir trygghet, trygget gir øket seilglede og trivsel i båten generelt. Vi oppfordrer alle som seiler til å øke sin kjennskap til utstyr, førstehjelp og godt sjømannskap. Dette kurset er i så måte nyttig for alle.

Sikkerhetsreglene for Pantaenius Shetland Race krever at minst ett besetningsmedlem om bord skal ha godkjent ISAF sikkerhetskurs. For regattaen i 2019 dispenserte vi fra dette kravet for deltagere som hadde et sikkerhetskurs som var «gått ut på dato», men det er usikkert om vi ønsker å gjøre det samme i 2020. Selv om dispensasjon eventuelt blir gitt anbefaler vi at flest mulig av seilerne holder seg med et gyldig sertifikat.

Regattakomiteen for Shetland Race har bestemt å arrangere sikkerhetskurs ved NOSEFO i Bergen i februar2020, lørdag 15. (teori) og søndag 16. (praksis). Redningsselskapet skal stå for kursets faglige innhold. Nærmere detaljer om klokkeslett og sted vil komme senere, men mesteparten av dagen vi gå begge dagene.
NB, kurset er åpent for alle, enten du planlegger å delta på Shetland Race eller ikke.

Priser
Fullt kurs, to dager kr 4500,-
Oppfriskningskurs (bare søndagen) kr 2800,-
Redusert kurs for innehavere av sikkerhetskurs offshore eller for skip (bare lørdagen) kr 2100,-

Påmelding
Vi må være minst 10 deltagere hver dag for at kurset skal kunne gjennomføres. Det er derfor fint om de som har ønske om å delta kan melde seg på tidlig. Maksimalt kan det være 30 deltagere. Det kan derfor også være lurt å melde seg på tidlig.

Dersom du har tatt kurset før, men har latt beviset løpe ut (varighet er 5 år) må du oppgi informasjon om dette slik at Redningsselskapet kan avgjøre om oppfriskning er tilstrekkelig eller om du må ha fullt nytt kurs.

Kontakt Inge André Utåker i Shetland Race komiteen, a-utaa@online.no, tlf 93 43 94 66 eller på Messenger for påmelding.

Vel møtt!