Innsatsprisen 2022

Innsatsprisen 2022

Innsatsprisen for 2022 ble utdelt på årsmøtet 21. mars.

Prisen går i år til Krankomiteen og avgått leder av Trening og Opplæring Eric Franssen.

Krankomiteen tar de klart tyngste løftene i Stavanger Seilforening.
De har holdt det gående kontinuerlig i 10 år og denne gjengen bidrar til at anlegget på Sølyst kan utnyttes maksimalt, året rundt; til lands og til vanns. De står for en betydelig inntekt til foreningen og håndterer de største verdiene til våre medlemmer med kjølbåt.

De bidrar vesentlig til det gode miljøet i havnen! Gratulerer!

Carsten Bowitz
Hans G. Sørensen
Frode Johannesen
Sigurd Bowitz
Hans Nagel-Alne
Svein Bertheussen
Kjetil Greve
Simon Campell
Johan G. Olsen
Erik Tjemsland (sluttet 2019)
Espen Molven (ny i 2021)
Martin Fossum (ny i 2021)
Vegard Eide (ny i 2021)

Eric Franssen har siden 2019 har nedlagt et betydelig arbeid i arbeidet med rekruttering og utvikling av våre konkurranseseilere som leder for Trening og opplæring.
Eric har nedlagt et betydelig arbeid og han har vært en svært viktig støttespiller for Youssef og Lars Ole med å organisere vårt tilbud for barn og ungdom.
Som lege var Eric til stor hjelp i den krevende perioden med Covid der vi måtte innføre nye tiltak på kort varsel.
I tillegg bidrar Eric og hans familie ved alle våre arrangement.
Tusen Takk Eric Fransen.