Innkalling til Årsmøtet 2014

Innkalling til Årsmøtet 2014

Årsmøtet avholdes mandag 17. februar 2014 på Victoria Hotell kl 18.00.

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Stavanger Seilforenings årsberetning.
 5. Behandle Stavanger Seilforenings regnskap i revidert stand.
 6. Vedta ny lov.
 7. Behandle forslag og saker.
 8. Fastsette medlemskontingent.
 9. Vedta Stavanger Seilforenings budsjett.
 10. Behandle Stavanger Seilforenings organisasjonsplan.
 11. Foreta følgende valg:
 • Leder og nestleder
 • 6 styremedlem og 1 varamedlem
 • Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 • 2 revisorer.
 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd Stavanger Seilforening har representasjonsrett.
 • Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Årsberetning og regnskap for 2013, budsjett og handligsplan for 2014 samt forslag til behandling er trykket i Krabben årbok 2013 og sendt alle medlemmer senest 14 dager før årsmøte. Krabben og protokoll fra tidligere årsmøter ligger på forenings hjemmeside www.stavangerseilforening.no

Utenom det formelle programmet kan det bli enkelte tilleggsposter i programmet

Enkel servering. Hovedstyret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!

Stavanger 20.01.2014
Hovedstyret

Per Haarr

Krabben 2014