Innkalling til årsmøte i Stavanger Seilforening 2021

Innkalling til årsmøte i Stavanger Seilforening 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Stavanger Seilforening. 

Årsmøtet avholdes tirsdag 09.mars klokken 18.00. 

Pga smitteverntiltak må vi dessverre arrangere årsmøtet digitalt på TEAMS.

Mer informasjon om hvordan medlemmene skal forholde seg til årsmøtet digitalt kommer.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 23. februar kl 18. til dagligleder@stavangerseilforening.no 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.stavangerseilforening.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Stavanger Seilforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Stavanger Seilforening. 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm., se Stavanger Seilforening´s lov

Ved spørsmål, kontakt daglig leder Lars Ole Gudevang, dagligleder@stavangerseilforening.no

Med vennlig hilsen

styret