IKKE KJØR INN PÅ SS SITT OMRÅDE PÅ SØLYST

Det er ekstremt glatt på Sølyst om dagen. 

Anbefaler å parkere på oppsiden av bommen.