Hvis du ikke har betalt medl. avgift blir ditt medlemskap slettet.