Husk medlemsmøtet mandag 9. januar på Hotell Victoria kl 18:00

Husk medlemsmøtet mandag 9. januar på Hotell Victoria kl 18:00

Styret ønsker innspill og refleksjoner fra medlemmene.  Det er derfor viktig at flest mulig møter på mandag.

Styret har gjort seg noen refleksjoner rundt organisering, beslutningsprosesser og driftsmessig kapasitet i Stavanger Seilforening.  Styret vil fremlegge sine refleksjoner og anbefalinger og ønsker diskusjon og innspill fra medlemmene før forslagene evt. fremlegges for beslutning på årsmøtet i februar.

Styret vil foreslå en rendyrking av styrets funksjon, en reduksjon i antall styremedlemmer fra 8 til 5, en bedre utnyttelse av driftsmessige komitéer, samt bedret fleksibilitet i sammensetningen av komitéene.

Detaljene i forslaget og bakgrunn for styrets anbefalinger vil fremlegges på møtet 9. Januar.

Enkel servering

Hilsen Styret