Høstserien for joller starter tirsdag 27. aug

Alle jolleseilere i Optimst, Laser og Snipe er velkommen til å delta, men huske å melde deg på.

Start kl 18.00 hver tirsdag fra den 27. aug til 1.okt

Påmelding her: