Hei Optimist-og junior Laser seilere – Langøyleir 2014

Hei Optimist-og junior Laser seilere – Langøyleir 2014

Langøyleiren har lang tradisjon og som målsetning å gi junior seilerne en kjekk og sosial helg med seiling, leirliv og kjekke aktiviteter. Leiren blir normalt arrangert umiddelbart etter skoleavslutning. I år måtte vi som kjent dessverre avlyse arrangementet pga problemer med sanitæranlegget på Langøy.

Vi i komiteen registrerte stor skuffelse blant seilerne og lovet å forsøke å få til noe over sommeren. Denne sesongen er spesiell for vårt distrikt i og med at vi arrangerte Stor NM nå i August som var et ressurskrevende arrangement. Nå står sesongens siste NCer og diverse for tur som gjør at første mulige helg blir så sent som 13-14 september. Vi tenker likevel at dersom vi endrer litt på det tradisjonelle opplegget så kan dette bli et riktig så godt alternativ.

Transportregatta

Seilerne vil på forhånd bli delt opp i mannskapsgrupper som bemanner store mamma og pappa båter (ja vi vil også ha voksne «offiserer» ombord). Vi har oppmøte på Sølyst (Servicekaien) kl 0900 og start utenfor jollehavnen kl 10 lørdag morgen og kappseiler deretter uhøytidelig men like fullt det vi er gode for til Langøy.

Hjemtransport søndag med de samme båtene vi brukte inn og med ankomst Sølyst kl 15.

Langøyprogram

Vel fremme rigger en gjeng klubbjoller vi har tatt inn til Reilstad på forhånd (ingen har med egen båt), en gjeng ordner teltplass eller klubbhus (væravhengig) og en gjeng gjør klar regattabane (og noen gjør erfaringsmessig ingenting) til etter lunsj.

Resten av ettermiddagen og frem til lunsj søndag legger vi opp til et hektisk uhøytidelig, spennende og annerledes regatta- og vannsporarrangement med fokus på lagseiling og sosialisering blandt seilerne på tvers av nivå, alder og båtklasse.

Vi vil som alltid kåre en verdig Langøymester.

Telt

De som kan ta med telt gir beskjed om dette i påmeldingen. Så blir det en fordeling i teltene, slik at ikke noen trenger å sove alene. Vennligst oppgi hvor mange det er plass til i teltet.

Alle seilere må ha med personlig utstyr for overnatting i telt og adekvat med klesskift årstiden tatt i betraktning og med høyde for at vi skal drive med vannaktiviteter.

Mat

Full forpleining fra kl 9 lørdag til 15 søndag. ( Gi beskjed i påmelding om eventuelle allergier eller matintoleranser og eventuelle andre spesielle behov)

Hjelpere

For å gjennomføre leiren er vi avhengige av hjelp fra foreldre / eldre seilere.

Trolig trenger vi minst 4 store båter til å være med på transport, men det kan vi tilpasse etter antall påmeldte.

Vi trenger i løpet av helgen foreldre/ andre som kan være ansvarlige for å hjelpe til med sikkerhet, matlaging, følge opp barn, lede ulike aktiviteter og bidra med godt humør.

Ledere og hjelpere overnatter fortrinnsvis i båtene evt. de også i telt/ klubbhus

Pris

Leiren koster kr 850.- pr barn som også inkluderer mat, drikke og moderate mengder gotteri hele helgen.

Påmelding og frist

Frist for påmelding eronsdag 3 september 2014 og påmelding skjer ved betaling til kontonr 320141.87609 merket med deltakers navn og Langøyleir 2014 innen fristen.

Fint om dere samtidig med påmelding sender en mail til kontaktpersonene nedenfor slik at vi får en raskest mulig oversikt over antall.

Kontaktpersoner

Leif C. Middelthon tlf 47620856 e-mail middelthon@lyse.net
Elling Brubak tlf 45226843 e-maileikebru@getmail.no