Førstehjelpskurs for seilere

Førstehjelpskurs for seilere

Turgruppen inviterer til kurs i førstehjelp i samarbeid med Henriksens førstehjelpsopplæring

onsdag 16. november kl 18-21.00 i Klubbhuset.

Prisen  kr 100.- per. person ( betales ved inngangen)

Bindene påmelding innen 5. nov til Tordis

Maks 20 deltagere

Det vil bli fokusert på spesielle farer vi som seilere kan oppleve: nedkjøling, drukning, » bommen i hodet», brannskade samt rikelig tid til spørsmål.

Velkommen til kurs!