Komité for turseiling skal fremme turseiling som et alternativ til foreningens regattaseiling. Komiteen arbeider med å arrangere felles seilturer og temakvelder.

Innspill til fellesturer og temakvelder motas med stor takk!

Send innspill til SS adm. ved Lars Ole, larsole.gudevang@stavangerseilforening.no

Bildet: «Solnedgang på Fjøløy».

Aktiviteter

Liste over temamøter og fellesturer for hele 2020 oppdateres kontinuerlig inntil den er «full».

 Januar      
 Februar Foredrag med Redningselskapet og omvisning på RS 151 Sjømann     
 Mars      
 15. April Foredrag med Andreas Heide, bilder og historier fra Arktis.  Kommer  Kommer
 Mai      
 Juni      
 Juli      
August      
September      
Oktober       
November      
Desember