Forfall på årets kontingenter og havneavgifter var 19.mars