Foreningens gamle startkanon er fjernet fra Langøy