Foredrag med Jon Amtrup, «om å seile norskekysten», 13.11.