Foredrag med «In The Same Boat» onsdag 1. feb. kl 19.

Foredrag med «In The Same Boat» onsdag 1. feb. kl 19.

Gjennom å involvere og engasjere lokalebefolkningen, næringslivet og ikke minst politikere og myndigheter, håper In the Same boat å bygge en oppmerksomhet som kan føre til langsiktige endringer som igjen sikrer at vi bevarer hav-nasjonen Norges produktive og bærekraftige havområder for fremtidige generasjoner.

In the same boat kommer å forteller om sitt arbeid og hvordan vi kan bidra til mindre plast.

Onsdag 1. feb. kl 19. i Klubbhuset