Forbered båten din for vinteren

Forbered båten din for vinteren

Siste dagenes vær viser at høsten er her. De av dere som skal ha båten på sjøen i vinter bør ta seg en tur å sjekke at alt er som det bør:

 Kontroller fortøyningene. Sjekk særlig om de er for slakke eller stramme og om rykkdemper er ødelagt.

– Ikke bruk sjakler som innfestning til utrigger.

– Alle båter som ligger på sjøen skal ha ”ren ”rigg. Dvs. at seil skal tas av. Alternativ må de festes forsvarlig slik at de ikke blåser ut. Det er unødvendig stor belastning for både båt og brygger når vinden tar tak i flaggende seil eller presenninger.

– På flytende anlegg er det ikke ønskelig med presenninger som går over bommen.

– Pass på at fall ikke slår mot masten. Unødvendig mye støy for våre naboer.

– For de av dere som har båter på land så må presenninger festes forsvarlig. Fylte kanner og lignende som holder presenningen på plass skal ikke være høyere enn 30 cm fra bakken. Påse at alle fall og stag fra riggen er festet forsvarlig og at de ikke slår mot masten.

Les gjerne igjennom våre anbefalinger angående fortøyning her.(https://www.stavangerseilforening.no/havnen/fortoyning/)