Følg seiltinget lørdag 13. mars kl 10:00 og 13:30

Følg seiltinget lørdag 13. mars kl 10:00 og 13:30

Lørdag 13. mars foregår seiltinget, og det kan følges direkte på Norges Seilforbunds Facebook-side i to bolker. Først fra kl 10:00. Klokka 12:00 starter et innlagt webinar og kl 13:30 fortsetter seiltinget.

Seiltinget er Norges Seilforbunds årsmøte og det avholdes annet hvert år. Representanter fra 40 seilforeninger og tre seilkretser samt det sittende styret i Norges Seilforbund vil utgjøre delegatene som lørdag 13. mars sammen skal stikke ut kursen for NSFs neste to års-periode. Seiltinget skjer i år for første gang digitalt, og det i seg selv blir en helt ny begivenhet og erfaring.

At seiltinget skjer digitalt, åpner opp for større deltagelse i og med at delegatene slipper å avsette tid og penger på reise og opphold. Årets representasjon er derfor dobbelt så stor som den var ved seiltinget i 2019. En digital tilnærming gjør det dessuten naturlig å strømme seiltinget ut til alle landets seilere slik at de kan følge forhandlingene og sette seg inn i hvordan og hvorfor beslutninger taes.

Direktesendingen starter kl 10:00 og vil vare til ca, kl 11:30–11:45. Denne første bolken vil inneholde en del formalia som registrering av delegatene, godkjenning av innkallelse og dagsorden, oppnevnelse av referenter og så videre. Gjennomgang av årsberetning og regnskaper er også planlagt i denne første bolken.

På mange måter kan man si at fortiden hører hjemme i den første bolken – og fremtiden i den andre, som starter kl 13:30 – etter at webinaret er avsluttet.

Kl 13:30 skal innkomne forslag behandles, strategi- og handlingsplan, budsjett og valg. For de fleste vil nok denne delen være den mest interessante å følge – og på den måten få innblikk i hvordan norsk seilsports fremtid formes.

Det ligger en artikkel på NSFs nettside (www.seiling.no) som gir nærmere informasjon om seiltinget. Les den!