Faktura for medlemskontingenter, havneavgift og andre årsavgifter er nå sendt alle medlemmer.