Faktura for medlemskontingent, havneavgifter og årsavgifter for 2015 er nå sendt ut.