En liten påminnelse om betaling av utestående faktura før ferien.

En liten påminnelse om betaling av utestående faktura før ferien.

Det er fremdeles en del av dere som ikke har betalt medlemskontingenten for 2018. Ønsker du å opprettholde medlemskapet er det viktig at dette blir betalt snarest. Har du flyttet eller endret mailadresse som er det viktig at vi får informasjon om dette snarest. Ta kontakt med administrasjonen for mer informasjon.

Faktura for bruk av strøm til båten i perioden 9.jan til 5. mai ble sendt ut i 24 mai – nå er det også purringer på de som er ubetalte sendt ut. Har du spørsmål i denne forbindelse  så ta kontakt med administrasjonen.

Vi ønsker alle våre medlemmer en flott sommer med gode seilaser!