Ekstraordinært årsmøte 11.juni kl 18.00 i Klubbhuset

Ekstraordinært årsmøte 11.juni kl 18.00 i Klubbhuset

På vårt årsmøte i mars orienterte vi om en kommende investering i ny bølgebryter.
Prosjektgruppen som har arbeidet med dette de siste 9 mnd. har nå kommet frem til en innstilling.

Det er i denne forbindelse at vi vil kalle inn til ekstraordinært årsmøte 11.juni kl 18.00.

Fullstendig innkalling med sakspapirer vil bli offentliggjort 2uker før.